ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ขนาดและปริมาณ"

สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |大 |dà |ต้า |ใหญ่..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |大 |dà |ต้า |ใหญ่...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข