ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/เครื่องดนตรี"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |钢琴 |Gāngqín |กางฉิน |เปียโน..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |钢琴 |Gāngqín |กางฉิน |เปียโน...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข