เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |钢琴 |Gāngqín |กางฉิน |เปียโน..."
{|
|คำศัพท์
|พินอิน
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|钢琴
|Gāngqín
|กางฉิน
|เปียโน
|-
|中提琴 
|Zhōngtíqín 
|จงถีฉิน
|ไวโอล่า
|-
|小提琴
|Xiǎotíqín
|เสียวถีฉิว
|ไวโอลิน
|-
|大提琴 
|Dàtíqín 
|ต้าถีฉิน
|เชลโล่
|-
|班左琴
|Bān zuǒ qín
|ปานจั่วฉิน
|พินเบนโจ
|-
|萨克斯風
|Sàkèsī fēng
|ซ่าเค่อซือเฟิง
|แซ็กโซโฟน
|-
|小号 
|Xiǎo hào 
|เสี่ยวห้าว
|ทรัมเป็ต
|-
|深缩号 
|Shēn suō hào 
|เซินซัวห้าว
|ทอมโบน
|-
|长笛 
|Chángdí 
|ฉางตี๋
|ฟลุต
|-
|单簧管 
|Dānhuángguǎn 
|ตานหวงกว่าน
|คลาริเน็ต
|-
|短笛 
|Duǎndí 
|ต่วนตี๋
|ปิคโคโล่
|-
|吉他 
|Jítā 
|จี๋ทา
|กีต้า
|-
|电吉他 
|Diàn jítā 
|เตี้ยนจี๋ทา
|กีต้าไฟฟ้า
|-
|短号
|Duǎn hào
|ต่วนห้าว
|คอร์เน็ต
|-
|低音号
|Dīyīn hào
|ตีอินห้าว
|ทูบา
|-
|爵士鼓
|Juéshì gǔ
|เจี่ยร์ซื่อกู่
|กลองชุด
|-
|风琴
|Fēngqín
|เฟิงฉิน
|ออร์แกน
|-
|双簧管
|Shuānghuángguǎn
|ซวงหวงกว่าน
|โอโบ
|-
|低音管
|Dīyīn guǎn
|ตีอินกว่าน
|บาสซูน
|-
|粗管上低音号
|Cūguǎnshàngdīyīnhào
|ชูกว่านซ่างตีอินห้าว
|ยูโฟเนียม
|}

== ดูเพิ่ม ==
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''中文 ภาษาจีน'''

! [[ไฟล์:Note.svg|link=https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Note.svg|20x20px]] ''' [[ภาษาจีน/ภาคผนวก|ภาคผนวก]]'''

|}

[[หมวดหมู่:ภาษาจีน/ภาคผนวก]]
673

การแก้ไข