ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ร่างกายมนุษย์"

สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |眼 |yǎn          |เ..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |眼 |yǎn          |เ...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข