ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/หน่วยวัด"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |公斤 |gōngjīn |กงจิน |กิโลกรั..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |公斤 |gōngjīn |กงจิน |กิโลกรั...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข