ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ฤดูกาล"

สร้างหน้าด้วย "{| |ฤดู |พินอนิ |คำอ่าน |ความหมาย |- |季节  |jì jié |จี้เจี๋ย | ฤดูกาล ..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |ฤดู |พินอนิ |คำอ่าน |ความหมาย |- |季节  |jì jié |จี้เจี๋ย | ฤดูกาล ...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข