ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/คำตรงกันข้าม"

สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |快 |kuài |ไคว่     |..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |快 |kuài |ไคว่     |...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข