เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์''' |'''พินอิน''' |'''คำอ่าน''' |'''ความหมาย''' |- |快 |kuài |ไคว่     |..."
{|
|'''คำศัพท์'''
|'''พินอิน'''
|'''คำอ่าน'''
|'''ความหมาย'''
|-
|快
|kuài
|ไคว่    
|เร็ว
|-
|曼
|màn
|มั่น
|ช้า
|-
|好
|hăo
|ห่าว
|ดี
|-
|坏
|huài
|ไฮว่
|เลว
|-
|喜
|xǐ
|สี่
|ดีใจ
|-
|悲
|beī 
|เปย
|เสียใจ
|-
|对
|duì 
|ตุ้ย
|ถูก
|-
|错
|cuò
|ชั่ว
|ผิด
|-
|左 
|zuǒ
|จั่ว
|ซ้าย
|-
|右
|yòu
|โย่ว
|ขวา
|-
|笑
|xiào 
|เซี่ยว
|หัวเราะ
|-
|哭
|ku
|คู
|ร้องไห้
|-
|热
|rè 
|เร่อ
|ร้อน
|-
|冷
|lěng
|เหลิ่ง
|หนาว
|-
|大
|dà
|ต้า
|ใหญ่
|-
|小
|xiăo
|เสี่ยว
|เล็ก
|-
|前面
|qiánmiàn
|เฉียนเมี่ยน
|ข้างหน้า
|-
|后面
|hòumiàn
|โฮ่วเมี่ยน
|ข้างหลัง
|-
|开 
|kài
|ไค
|เปิด
|-
|关
|guān
|กวน
|ปิด
|-
|内
|nèi
|ข้างใน
|ข้างใน
|-
|外
|wài
|ว่าย
|ข้างนอก
|-
|上
|shàng
|ชั่ง
|บน/เหนือ
|-
|下
|xià
|ซย่า
|ล่าง/ใต้
|-
|多
|duō
|ตัว
|มาก
|-
|少
|shăo
|เส่า
|น้อย
|-
|活
|huó 
|หัว
|เป็น
|-
|死 
|sǐ 
|สื่อ
|ตาย
|-
|新
|xīn
|ซิน
|ใหม่
|-
|旧
|jìu
|จิ้ว
|เก่า
|-
|低
|dī
|ตี
|ต่ำ
|-
|高
|gāo
|เกา
|สูง
|-
|香
|xiāng
|เซียง
|หอม
|-
|臭
|chòu
|โช่ว
|เหม็น
|-
|进
|jìn
|จิ้น
|เข้า
|-
|出
|chu 
|ชู
|ออก
|-
|卖
|mài
|ไม่
|ขาย
|-
|买
|măi
|ไหม่
| ซื้อ
|-
|重
|zhòng
|จ้ง
|หนัก
|-
|轻
|qīng
|ชิง
|เบา
|-
|去
|qù
|ชวี่
|ไป
|-
|来
|lái
|ไหล
|มา
|-
|胖
|pàng
|พั่ง
|อ้วน
|-
|瘦
|shòu
|โซ่ว
|ผอม
|-
|近
|jìn
|จิ้น
|ใกล้
|-
|远
|yuăn
|หย่วน
|ไกล
|-
|难
|nán
|หนาน
|ยาก
|-
|容易
|róngyì 
|หลงอี้
|ง่าย
|-
|宽阔
|kuankuò
|ควนคั่ว
|กว้าง
|-
|狭窄
|xiázhăi
|ซ๋าจ่าย
|แคบ
|}
== ดูเพิ่ม ==
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''中文 ภาษาจีน'''

! [[ไฟล์:Note.svg|link=https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Note.svg|20x20px]] ''' [[ภาษาจีน/ภาคผนวก|ภาคผนวก]]'''
|}

[[หมวดหมู่:ภาษาจีน/ภาคผนวก]]
673

การแก้ไข