ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ร้านค้า"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |百货商店 |bǎihuòshāngdiàn |ไป่ฮั่ว..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |百货商店 |bǎihuòshāngdiàn |ไป่ฮั่ว...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข