ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ลมฟ้าอากาศ"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำสัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |下雨  |xià yǔ |เซี่ย หยู่ร์ |..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำสัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |下雨  |xià yǔ |เซี่ย หยู่ร์ |...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข