เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "{| |คำสัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |下雨  |xià yǔ |เซี่ย หยู่ร์ |..."
{|
|คำสัพท์
|พินอิน
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|下雨 
|xià yǔ
|เซี่ย หยู่ร์
|ฝนตก
|-
|细雨
|xì yǔ
|ซี่หยู่ร์
|ฝนตกปรอยๆ
|-
|阴天 
|yīn tiān
|อินเทียน
|ท้องฟ้ามืดครึ้ม
|-
|雷 
|léi
|เหลย
|ฟ้าร้อง
|-
|虹 
|hóng
|หง
|รุ้ง
|-
|下雪 
|xià xuě
|เซี่ยเสี่ย
|หิมะตก
|-
|露
|lù
|ลู่
|น้ำค้าง
|-
|云
|yún
|หยุนร์
|เมฆ
|-
|雹 
|báo
|เป๋า
|ลูกเห็บ
|-
|闪电 
|shǎn diàn
|ส่านเตี้ยน
|ฟ้าแลบ
|-
|多云
|duō yún
|ตัวหยุนร์
|มีเมฆมาก
|-
|风力
|fēng lì
|เฟิงลี่
|แรงลม
|-
|暴风
|bào fēng
|ปาวเฟิง
|พายุ
|-
|暴风雪
|bàofēngxuě
|เป้าเฟิงเสี่ย
|พายุหิมะ
|-
|龙卷风
|lóngjuǎnfēng
|หลงกว่านเฟิง
|พายุทอร์นาโด
|-
|飓风
|jùfēng
|จู้ร์เฟิง
|พายุเฮอริเคน
|-
|台风 
|tái fēng
|ไถเฟิง
|พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
|-
|气旋
|Qìxuán
|ชี่สวน
|พายุไซโคลน
|-
|热带低气压  
|rè dài dī qì yā
|เร่อไต้ตีชี่ยา
|ดีเปรสชั่นเขตร้อน
|-
|旋风 
|xuàn fēn
|ซ้วนเฟิง
|ลมวน, พายุหมุน
|-
|暴风
|bào fēng
|ป้าวเฟิง
|ลมพายุ
|-
|海啸
|hǎixiào
|ไห่เซี่ยว
|สึนามิ
|-
|季候风
|jì hòu fēng
|จี่โฮ่วเฟิง
|มรสุม
|-
|强风 
|qiáng fēng
|เฉียงเฟิง
|ลมแรง
|-
|气温
|qì wēn
|ชี่เวิน
|อุณหภูมิ 
|-
|温暖
|wēn nuǎn
|เวินหน่วน
|อบอุ่น
|-
|暖和 
|nuǎn huo
|หน่วนฮัว
|อบอุ่น
|-
|热 
|rè
|เร่อ
|ร้อน
|-
|闷热 
|mēn rè
|เมินเร่อ
|ร้อนอบอ้าว
|-
|湿热
|shī rè
|ซือ
|ร้อนชื้น
|-
|潮湿 
|cháo shī
|เฉาซือ
|เปียกชื้น
|-
|霜 
|shuāng
|ซวาง
|น้ำค้างแข็ง
|-
|凉
|liáng
|เหลียง
|เย็น
|-
|干 
|gān
|กาน
|แห้ง
|-
|冷 
|lěng
|เหลิ่ง
|หนาว
|-
|摄氏 
|shè shì
|เซ่อซื่อ
|องศาเซลเซียส
|-
|华氏
|huá shì
|ฮวาซื่อ
|องศาฟาเรนไฮต์
|-
|地震 
|dì zhèn
|ตี้เจิ้น
|แผ่นดินไหว
|-
|寒带
|hán dài
|หานไต้
|เขตหนาว
|-
|气压 
|qì yā
|ชี่ยา
|ความกดอากาศ
|-
|低气压 
|dī qì yā
|ตีชี่ยา
|ความกดอากาศต่ำ
|-
|高气压  
|gāo qì yā
|เกาชี่ยา
|ความกดอากาศสูง
|-
|天气报告
|tiān qì yù gào
|เทียนชี่ยู่ร์เก้า
|รายงานอากาศ
|-
|天气预报
|tiān qì yù bào
|เทียนชี่ยู่ร์เป้า
|พยากรณ์อากาศ
|-
|阴天 
|yīn tiān
|อินเทียน
|ท้องฟ้ามืดครึ้ม
|}

== ดูเพิ่ม ==
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''中文 ภาษาจีน'''

! [[ไฟล์:Note.svg|link=https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Note.svg|20x20px]] ''' [[ภาษาจีน/ภาคผนวก|ภาคผนวก]]'''

|}
673

การแก้ไข