เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "== ปัญหา == * เรามักจะทำ “การนำเสนอ” ที่ไม่สามารถสื่อให้ผู..."
== ปัญหา ==
* เรามักจะทำ “การนำเสนอ” ที่ไม่สามารถสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึงประเด็น
* เราคิดว่าที่เราทำมาดีอยู่แล้ว
* เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร

== สารบัญ ==
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ฟอนต์และสี|ฟอนต์และสี]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/กราฟแบบต่างๆ|กราฟแบบต่างๆ]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/Graphical Excellence|Graphical Excellence]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ|ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ]]
673

การแก้ไข