เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
ในการถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ “ทูลเกล้าฯ ถวาย”ถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ “น้อมเกล้า ฯ ถวาย”
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย/ภาคผนวก|คำราชาศัพท์]]
673

การแก้ไข