ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "1.ผู้บริโภค มีหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าแล...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม]] ( socialism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบผสม|ระบบเศรษฐกิจแบบผสม]] ( mixed economy )
# '''[[ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ|หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ]]'''
673

การแก้ไข