ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม]] ( socialism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบผสม|ระบบเศรษฐกิจแบบผสม]] ( mixed economy )
# '''[[ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ|หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ]]'''
673

การแก้ไข