ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ"

สร้างหน้าด้วย "ตลาดในระบบเศรษฐกิจนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื..."
(สร้างหน้าด้วย "ตลาดในระบบเศรษฐกิจนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข