ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "ระบบเศรษฐกิจนี้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพแก่เอกช...")
 
 
3.การใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเปลือง
 
== สารบัญ ==
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม]] ( Laissez-faire or capitalism)
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์|ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์]] ( communism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม]] ( socialism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบผสม|ระบบเศรษฐกิจแบบผสม]] ( mixed economy )
# '''[[ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ|หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ]]'''
673

การแก้ไข