ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "ระบบเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทั้งทรัพ...")
 
 
3.การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 
== สารบัญ ==
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม]] ( Laissez-faire or capitalism)
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์|ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์]] ( communism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม]] ( socialism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบผสม|ระบบเศรษฐกิจแบบผสม]] ( mixed economy )
# '''[[ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ|หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ]]'''
673

การแก้ไข