เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
3.การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 
== สารบัญ ==
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม]] ( Laissez-faire or capitalism)
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์|ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์]] ( communism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม|ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม]] ( socialism )
# [[ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบผสม|ระบบเศรษฐกิจแบบผสม]] ( mixed economy )
# '''[[ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ|หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ]]'''
673

การแก้ไข