ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/ภาษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระดับการพัฒนา}}
 
* [[ภาษาอังกฤษ]]
 
 
 
 
== ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ==
 
'''''Part of Speech'''''(ชนิดของคำ)
 
 
'''Part of Speech''' แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้
 
1.'''Noun'''(นาม) คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
 
2.'''Pronoun'''(สรรพนาม) ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
 
3.'''Verb'''(กริยา) คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออก
 
4.'''Adverb'''(วิเศษณ์) คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, Adjective และ Adverb ด้วยกันเอง
 
5.'''Adjective'''(คุณศัพท์) คำที่ทำหน้าที่ขยาย Noun, Pronoun ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
 
6.'''Preposition'''(บุรพบท) คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นที่อยู่ในประโยค
 
7.'''Conjunction'''(สันธาน) คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ, วลี หรือประโยคต่างๆให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
 
8.'''Interjection'''(อุทาน) คำที่พูดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ
 
 
----
 
'''''Noun'''''(นาม)
 
คำนาม คือ คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ : แบ่งออกเป็น 8 ชนิดคือ
 
1.'''Common noun'''(สามานยนาม) นามที่เป็นชื่อทั่วไปคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใคร เช่น
The '''boy''' plays in the playground. เด็กผู้ชายกำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น
The '''book''' is on The table. หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ
 
2.'''Proper noun'''(วิสามานยนาม)
 
 
3.'''Collective noun'''(สมุหนาม)
 
4.'''Material noun'''(วัตถุนาม)
 
5.'''Abtract noun'''(อาการนาม)
 
6.'''Noun Equivalent'''(สมมูลยนาม)
 
7.'''Compound noun'''(นามผสม)
 
8.'''Agent noun'''(นามแสดงความเป็นผู้กระทำ)
 
 
----
จะกลับมาอัพเดรตข้อมูลใหม่ วันที่ 1/10/2005 นะคะ
545

การแก้ไข