ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คู่มือพื้นฐาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ภาษาพีเอชพี:เริ่มต้นกับ PHP:คู่มือพื้นฐาน ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คู่มือพื้น�)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ภาษาพีเอชพี]] > [[ภาษาพีเอชพี:เริ่มต้นกับ PHP|เริ่มต้นกับ PHP]] > คู่มือพื้นฐาน
----
 
'''เนื้อหาในหมวดนี้'''
*[[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ_PHP:/คู่มือพื้นฐาน:/เราจะเริ่มต้นยังไง|เราจะเริ่มต้นยังไง?]]
*[[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ_PHP:/คู่มือพื้นฐาน:/เริ่มเขียนเว็บด้วย_PHP|เริ่มเขียนเว็บด้วย PHP]]
*[[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ_PHP:/คู่มือพื้นฐาน:/ทดลองใช้งานจริง|ทดลองใช้งานจริง]]
*[[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ_PHP:/คู่มือพื้นฐาน:/ใช้ร่วมกับฟอร์ม|ใช้ร่วมกับฟอร์ม]]
*[[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ_PHP:/คู่มือพื้นฐาน:/ใช้โค๊ด_PHP_เก่าในเวอร์ชั่นใหม่|ใช้โค๊ด PHP เก่าในเวอร์ชั่นใหม่]]
*[[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ_PHP:/คู่มือพื้นฐาน:/ต่อจากนี้|ต่อจากนี้]]
 
 
 
ในหัวข้อนี้ต้องการจะสื่อถึง PHP อย่างง่ายๆ ในเวลาอันสั่น หรือ เป็นคู่มือพื้นฐาน. ในหัวข้อนี้จะมีแต่ ข้อความ ที่จะต้องใช้กับ เว็บเพจแบบโต้ตอบได้ ซึ่งจะต้องสร้างผ่านด้วยภาษา PHP แม้ว่า PHP จะไม่ใช่ภาษาเดียวที่สามารถสร้างเว็บเพจได้ดี. คุณสมารถดูได้ในส่วนของ [[ภาษาพีเอชพี:/เริ่มต้นกับ PHP:/PHP ทำอะไรได้บ้าง | PHP ทำอะไรได้บ้าง?]] เพื่อดูเพื่อเติม
545

การแก้ไข