ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Hidden/doc"

หน้าที่ถูกสร้างด้วย '<pre style="overflow:auto;"> {{Hidden |header= |content= |style= |headerstyle= |contentstyle= |fw1= |fw2= |bg1= |bg2= |ta1= |ta2= }} </...'
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '<pre style="overflow:auto;"> {{Hidden |header= |content= |style= |headerstyle= |contentstyle= |fw1= |fw2= |bg1= |bg2= |ta1= |ta2= }} </...')
(ไม่แตกต่าง)
7,210

การแก้ไข