ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** (2011-09-01). [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0B318A7293B7A6AB671B8A2491FB55A2.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136539&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20111213 ''Code civil des français'']. Consulté le 2013-11-10.
* Louisiana State Legislature. (2013). [http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?folder=67 ''Louisiana Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
* Ministry of Justice of Japan. (2011). ''Japanese Civil Code'' ([http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=0-730&y=0-319&ky=&page=34 Parts 1–3] and [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=0-730&y=0-319&ky=&page=45 Parts 4–5]). Retrieved 2013-11-10.
* Sandhikshetrin, Kamol. (2007). ''The Civil and Commercial Code, Books I–VI, and Glossary.'' (8th ed). Bangkok: Nitibannakan. ISBN 9789744473493.
* USLegal. (2013). [http://definitions.uslegal.com/j/juridical-act/ ''Juridical Act Law & Legal Definition.''] Retrieved 2013-11-10.
7,210

การแก้ไข