ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีเดียวิกิ:Clearyourcache"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''Note:''' After saving, you may have to clearbypass your browser's cache to see the changes:. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' clickhold down ''Shift'' while clicking ''Reload'', (or press ''Ctrl-Shift-R'' (''Cmd-Shift-R'' on Apple Mac),; '''IE:''' /hold Opera:''Ctrl'' while clicking ''Refresh'', or press ''Ctrl-F5'',; '''SafariKonqueror:''': simply click the ''Cmd-RReload'' button, or press ''F5'Konqueror'; '''Opera''' users may need to completely clear their cache in ''Ctrl-RTools→Preferences''.
11

การแก้ไข