ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสูญหายของข้อมูล"

แทนที่ "<br>" → "" +แทนที่ "</br>" → "" ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่ "<br>" → "" +แทนที่ "</br>" → "" ด้วยสจห.)
<br>'''ข้อมูลหาย''' คือ การที่ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์การจัดเก็บของท่านไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกต่อไป </br>
<br>ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ลักษณะโดยทั่วไปในการสูญหายของข้อมูลมีดังนี้;</br>
<br>-* ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบการทำงานหรือข้อมูลสำรองของคอมพิวเตอร์หรือได้ </br>
<br>-* การลบไฟล์ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ หรือการเขียนข้อมูลทับโครงสร้างของเครือข่าย</br>
<br>-* ไฟล์เกิดความเสียหายเนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบปฏิบัติการหรือได้รับ</br>
 
<br>สาเหตุอื่นๆมาจาก การสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากระบบหรือการกระทำของมนุษย์ </br>
<br>สภาพแวดล้อมต่างๆต่าง ๆ รวมไปถึงการล้มเหลวของอุปกรณ์เหล่านั้น มนุษย์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลเสียหาย </br>
<br>ไม่ว่าจะเป็นการ ลบข้อมูลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรือแม้แต่การเขียนข้อมูลอื่นๆแทนที่ไป</br>
 
<br>ความเสียหายจากไวรัส ทำให้ระบบปฎิบัติการหรือซอฟแวร์มีความผิดเพี้ยน หรือแม้แต่การอัพเกรดที่ล้มเหลวก็อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้</br>
<br>ไม่ว่าจะเป็นการ ลบข้อมูลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรือแม้แต่การเขียนข้อมูลอื่นๆแทนที่ไป</br>
<br>ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป ก็เป็นสาเหตุของการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการสูญเสียพลังงาน หรือการรั่วไหลของพลังงาน </br>
<br>ความเสียหายจากไวรัส ทำให้ระบบปฎิบัติการหรือซอฟแวร์มีความผิดเพี้ยน หรือแม้แต่การอัพเกรดที่ล้มเหลวก็อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้</br>
<br>ความร้อนที่สูงเกินไป การปล่อยไฟฟ้าสถิต และความเสียหายทางกายภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือสื่อใดๆก็ตาม</br>
 
<br>ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
<br>ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป ก็เป็นสาเหตุของการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการสูญเสียพลังงาน หรือการรั่วไหลของพลังงาน </br>ความร้อนที่สูงเกินไป การปล่อยไฟฟ้าสถิต และความเสียหายทางกายภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือสื่อใดๆก็ตาม
1,436

การแก้ไข