ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Sandbox/Nullzero/multicoldpl"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'local p = {} function p.gen(frame) local category = frame.args.category or frame.args[1] local column = tonumber(frame.args.co...')
 
 
local t = {"<table><tr>"}
for i = 1, column do
table.insert(t, "<td style='vertical-align:top;'><dynamicpagelist>\ncategory = " .. category ..
"\ncount = " .. each ..
"\noffset = " .. tostring((i - 1) * each) ..
"\nordermethod = sortkey" ..
"\norder = ascending" ..
"</dynamicpagelist>" .. "</td>")
end
1,436

การแก้ไข