ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Sandbox/Nullzero/multicoldpl"

หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'local p = {} function p.gen(frame) local category = frame.args.category or frame.args[1] local column = tonumber(frame.args.co...'
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'local p = {} function p.gen(frame) local category = frame.args.category or frame.args[1] local column = tonumber(frame.args.co...')
(ไม่แตกต่าง)
1,436

การแก้ไข