ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
== สารบัญ ==
=== แนะนำเบื้องต้น ===
: {{stage short|75%|27 มกราคม 2556}} [[/ไพวิกิพีเดียคืออะไร/]]
: {{stage short|0%|27 มกราคม 2556}} [[/ความรู้ที่ต้องใช้/]]
 
=== การติดตั้ง ===
: {{stage short|25%|27 มกราคม 2556}} [[/วิธีติดตั้งเบื้องต้น/]]
: {{stage short|0%|27 มกราคม 2556}} [[/วิธีติดตั้งขั้นสูง/]]
 
=== การใช้งานสคริปต์ ===
: {{stage short|50%|27 มกราคม 2556}} [[/พื้นฐานการใช้งานสคริปต์/]]
: {{stage short|50%|4 กุมภาพันธ์ 2556}} [[/ใช้งาน replace.py/]]
 
=== การใช้งานขั้นสูง ===
: {{stage short|25%|27 มกราคม 2556}} [[/ใช้งาน login.py/]]
 
=== การเขียนสคริปต์ ===
: {{stage short|50%|27 มกราคม 2556}} [[/พื้นฐานการเขียนสคริปต์/]]
 
=== ช่วยพัฒนาไพวิกิพีเดีย ===
: {{stage short|50%|27 มกราคม 2556}} [[/ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net/]]
: {{stage short|0%|27 มกราคม 2556}} [[/ติดต่อชุมชนผู้พัฒนา/]]
 
=== ภาคผนวก ===
: {{stage short|100%|11 กุมภาพันธ์ 2556}} [[/นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย/]]
 
=== แหล่งข้อมูลอื่น ===
: {{stage short|0%|27 มกราคม 2556}} [[/เรียนรู้เพิ่มเติม/]]
<!-- รายชื่อด้านล้างนี้เอาไว้ใช้ในการสร้างแม่แบบแถบนำทาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง [[ผู้ใช้:Nullzero/TOCgen]]
ไพวิกิพีเดียคืออะไร,
ความรู้ที่ต้องใช้,
1,436

การแก้ไข