ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย/นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
หากต้องการจะจับ <nowiki><b></nowiki> หรือ <nowiki></b></nowiki> โดยที่ไม่ยุ่งกับข้อความที่อยู่ใน <nowiki><nowiki>...</nowiki></nowiki> อาจมองปัญหาใหม่เป็นการจับ <nowiki><b></nowiki> หรือ <nowiki></b></nowiki> โดยที่จะต้องไม่มี <nowiki></nowiki></nowiki> เป็นข้อความอยู่ด้านหลัง ยกเว้นกรณีที่เจอ <nowiki><nowiki></nowiki> ก่อน (หากเจอ <nowiki><nowiki></nowiki> ก่อนแสดงว่าจริง ๆ แล้วยังไม่ได้เริ่มแท็ก)
 
จากปัญหาข้างต้น สามารถเขียนนิพจน์ปรกติออกมาได้ว่า <code><nowiki></?b>(?!(?:(?!</?nowiki>).)*<nowiki></nowiki>)</nowiki>)</code>
 
{| class="wikitable"
1,436

การแก้ไข