ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 2|ส่วนที่ 2]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยการเกิดสัญญาซื้อขายตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 3|ส่วนที่ 3]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยหลักกฎหมายในการทำนิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาซื้อขายตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
 
 
7,210

การแก้ไข