ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| group2 = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2|{{color|grey|ภาคที่ 2}}]] <br> [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2|{{color|grey|ซื้อขายระหว่างประเทศ}}]]
| list2 = {{ubl|
{{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1|{{color|grey|'''หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา'''}}]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|อนุสัญญา]] ([[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1#ความเป็นมาของอนุสัญญา|ความเป็นมา]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1#การใช้อนุสัญญาบังคับ|การใช้บังคับ]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1#หลักการสำคัญในอนุสัญญา|หลักการสำคัญ]]) {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 2|การเกิดสัญญาซื้อขาย]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 3|นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาซื้อขาย]] |
{{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2|{{color|grey|'''หลักเกณฑ์ตามอินโคเทอมส์'''}}]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 1|อินโคเทอมส์]] ([[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 1#...|นิยาม]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 1#...|ความเป็นมา]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 1#...|การใช้บังคับ]]) {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 2|ข้อตกลงทางการค้าตามอินโคเทอมส์]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 3|นิติสัมพันธ์ตามอินโคเทอมส์]]
}}
7,210

การแก้ไข