ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พื้น = #a3bb6d
| ชื่อเรื่อง = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|{{cl|#d7efa8|กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ}}]]
| ชื่อเรื่องย่อย = {{cl|#685d33|หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา}}
| ก่อนหน้า = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2|ภาคที่ 2 ซื้อขายระหว่างประเทศ]]
| ถัดไป = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|ภาคที่ 2 • บทที่ 1 • ส่วนที่ 1]] <br> [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|อนุสัญญากรุงเวียนนา]]
7,210

การแก้ไข