ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คู่มือพื้นฐาน"

(ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน moved to ภาษาพีเอชพี:เริ่มต้นกับ PHP:คู่มือพื้นฐาน)
=== คู่มือพื้นฐาน ===
 
'''เนื้อหาในหมวดนี้'''
ในหัวข้อนี้ต้องการจะสื่อถึง PHP อย่างง่ายๆ ในเวลาอันสั่น หรือ เป็นคู่มือพื้นฐาน. ในหัวข้อนี้จะมีแต่ ข้อความ ที่จะต้องใช้กับ เว็บเพจแบบโต้ตอบได้ ซึ่งจะต้องสร้างผ่านด้วยภาษา PHP แม้ว่า PHP จะไม่ใช่ภาษาเดียวที่สามารถสร้างเว็บเพจได้ดี. คุณสมารถดูได้ในส่วนของ [[ภาษาพีเอชพี:เริ่มต้นกับ PHP:PHP ทำอะไรได้บ้าง | PHP ทำอะไรได้บ้าง?]] เพื่อดูเพื่อเติม
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:เราจะเริ่มต้นยังไง|เราจะเริ่มต้นยังไง?]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:เริ่มเขียนเว็บด้วย PHP|เริ่มเขียนเว็บด้วย PHP]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:ทดลองใช้งานจริง|ทดลองใช้งานจริง]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:ใช้ร่วมกับฟอร์ม|ใช้ร่วมกับฟอร์ม]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:ใช้โค๊ด PHP เก่าในเวอร์ชั่นใหม่|ใช้โค๊ด PHP เก่าในเวอร์ชั่นใหม่]]
 
ในหัวข้อนี้ต้องการจะสื่อถึง PHP อย่างง่ายๆ ในเวลาอันสั่น หรือ เป็นคู่มือพื้นฐาน. ในหัวข้อนี้จะมีแต่ ข้อความ ที่จะต้องใช้กับ เว็บเพจแบบโต้ตอบได้ ซึ่งจะต้องสร้างผ่านด้วยภาษา PHP แม้ว่า PHP จะไม่ใช่ภาษาเดียวที่สามารถสร้างเว็บเพจได้ดี. คุณสมารถดูได้ในส่วนของ [[ภาษาพีเอชพี:เริ่มต้นกับ PHP:PHP ทำอะไรได้บ้าง | PHP ทำอะไรได้บ้าง?]] เพื่อดูเพื่อเติม
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:เราจะเริ่มต้นยังไง|เราจะเริ่มต้นยังไง?]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:เริ่มเขียนเว็บด้วย PHP|เริ่มเขียนเว็บด้วย PHP]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:ทดลองใช้งานจริง|ทดลองใช้งานจริง]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:ใช้ร่วมกับฟอร์ม|ใช้ร่วมกับฟอร์ม]]
* [[ภาษาพีเอชพี:คู่มือพื้นฐาน:ใช้โค๊ด PHP เก่าในเวอร์ชั่นใหม่|ใช้โค๊ด PHP เก่าในเวอร์ชั่นใหม่]]
 
<<< กลับไปหน้าหลัก [[ภาษาพีเอชพี]]
349

การแก้ไข