ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
| state = <includeonly>{{{state|collapsed}}}</includeonly>
| title = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|{{color|#ffffffffcc33|กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)}}]]
| titlestyle = {{{titlestyle|background:#889977fa542f;}}}; color:white;
| image = [[ไฟล์:Wikipetan dorada Animangaton.png|100px|สวัสดีค่ะ วิกิพีตังค่ะ!]]<!--[[ไฟล์:Wikipe-tan coaching.png|90px|สวัสดีค่ะ วิกิพีตังค่ะ!]]-->
| groupstyle = {{{groupstyle|background:#caf5a6ffcc66;}}}
| liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em;
 
| list10 = {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/กฎหมาย|รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง]] {{color|#71e574|•}} [[วิกิตำรา:อักษรย่อ|รายการอักษรย่อ]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ#อ้างอิง|รายการอ้างอิง]] {{color|#71e574|•}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ดัชนี|ดัชนี]] {{color|#71e574|•}}
 
| belowstyle = background:#a8f4aafe8c54; color:white;
| below = <small>'''[[:หมวดหมู่:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|{{color|#889977ffffff|ห ม ว ด ห มู่}}]]''' {{gap|0.3em}} {{color|#ffffffe4442e|•}} {{gap|0.3em}} '''[[วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย|{{color|#889977ffffff|ชั้ น ห นั ง สื อ}}]]'''</small>
 
<noinclude>[[หมวดหมู่:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ]]</noinclude>
7,210

การแก้ไข