ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:Blender 3D ไปยัง หมวดหมู่:เบลนเดอร์
(Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/sub object ไปยัง เบลนเดอร์/sub object (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื่อไทย)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:Blender 3D ไปยัง หมวดหมู่:เบลนเดอร์)
 
องค์ประกอบหลักๆในโมเดล3มิตินั้นก็จะมีดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อนำมาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่างก็จะได้รูปทรงของโมเดลตามที่ต้องการ และการกระทำหรือแก้ไของค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็คือการแก้ไขรูปทรงของวัตถุนั่นเอง
 
[[หมวดหมู่:Blender 3Dเบลนเดอร์]]
1,436

การแก้ไข