ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:Blender 3D ไปยัง หมวดหมู่:เบลนเดอร์
(Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/select object ไปยัง เบลนเดอร์/select object (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื่อไทย)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:Blender 3D ไปยัง หมวดหมู่:เบลนเดอร์)
 
กรณีที่คุณต้องการเลือกวัตถุมากกว่า 1ชิ้นคุณสามารถกด Shift ค้างไว้ เพื่อเลือกวัตถุชิ้นต่อไปได้ และถ้าคุณต้องการเลือกวัตุทั้งหมด หรือยกเลิกการเลือกวัตถุทั้งหมดคุณสามารถทำได้ด้วยการกด A เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด หรือยกเลิกวัตถุที่กำลังเลือกอยู่
 
[[หมวดหมู่:Blender 3Dเบลนเดอร์]]
1,436

การแก้ไข