ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/ความต้องการระบบของ GIMP"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:GIMP ไปยัง หมวดหมู่:กิมป์
(Nullzero ย้ายหน้า GIMP/ความต้องการระบบของ GIMP ไปยัง กิมป์/ความต้องการระบบของ GIMP (ไม่สร้างหน้าเปลี่...)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:GIMP ไปยัง หมวดหมู่:กิมป์)
 
เมื่อทราบถึงความสามารถของโปรแกรมกันแล้ว เรามาเตรียมเครื่องเพื่อติดตั้งโปรแกรมกัน ซึ่ง GIMP เป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิก ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง มีหน่วยความจำ RAM และฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างมากพอสมควร โดยความต้องการระบบขั้นต่ำของ GIMP มีดังนี้
 
[[หมวดหมู่:GIMPกิมป์]]
 
[[หมวดหมู่:GIMP]]
1,436

การแก้ไข