ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Paint using Patterns or Image Regions"

โรบอต: จัดหมวดหมู่
(Nullzero ย้ายหน้า GIMP/tools/Paint using Patterns or Image Regions ไปยัง กิมป์/tools/Paint using Patterns or Image Regions (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(โรบอต: จัดหมวดหมู่)
 
เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะระบายสี เลือกลวดลายที่ต้องการ ปรับค่าต่างๆที่ Tab tool option เพื่อเลือกว่าคุณจะใช้วิธีระบายด้วยลวดลาย หรือใช้ภาพของคุณเป็นต้นแบบ จากนั้นลงมือระบายสีลงในบริเวณที่ต้องการ ด้วยการคลิ๊ก และลาก หรือถ้าคุณต้องการใช้ภาพที่คุณทำงานอยู่เป็นลวดลายในการระบาย ให้คุณเลือกเครื่องมือก่อน จากนั้นนำเคอเซอร์ไปวางในภาพบนจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้เป็นลวดลาย กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิ๊กหนึ่งครั้ง โปรแกรมจะจดจำตำแหน่งที่เลือก จากนั้นนำไประบายลงบนบริเวณที่ต้องการ
[[หมวดหมู่:กิมป์]]
1,838

การแก้ไข