ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Fill with a color gradient"

โรบอต: จัดหมวดหมู่
(Nullzero ย้ายหน้า GIMP/tools/Fill with a color gradient ไปยัง กิมป์/tools/Fill with a color gradient (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(โรบอต: จัดหมวดหมู่)
 
ให้คุณทำการ Select บริเวณที่คุณต้องการจะลงสีก่อน เลือกสีที่ต้องการ จากนั้นเลือกเครื่องมือ คลิ๊กลงไปบนพื้นที่ที่จะลงสี โดยลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยที่ความห่างของเส้นที่คุณลาก จะเป็นช่วงความกว้างของการไล่ระดับสี
[[หมวดหมู่:กิมป์]]
1,838

การแก้ไข