ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Change perspective of the layer or selection"

โรบอต: จัดหมวดหมู่
(Nullzero ย้ายหน้า GIMP/tools/Change perspective of the layer or selection ไปยัง กิมป์/tools/Change perspective of the layer or selection (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางต...)
(โรบอต: จัดหมวดหมู่)
 
เลือกเลเยอร์ หรือบริเวณที่เราต้องการ ทำให้เฉียงไว้ก่อน จากนั้นเลือกเครื่องมือ Change perspective of the layer or selection คลิ๊กลงไปบน บริเวณที่ต้องการ จากนั้นที่มุมทั้งสี่ของเลเยอร์หรือบริเวณที่เลือก จะปรากฏกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมา ให้คลิ๊กค้างที่กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้น จากนั้นลากไปไว้ในจุดที่ต้องการ
[[หมวดหมู่:กิมป์]]
1,838

การแก้ไข