ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Select rectangular regions"

โรบอต: จัดหมวดหมู่
(Nullzero ย้ายหน้า GIMP/tools/Select rectangular regions ไปยัง กิมป์/tools/Select rectangular regions (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(โรบอต: จัดหมวดหมู่)
นอกจากคุณจะเลือกบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยวิธีธรรมดาแล้ว คุณยังสามารถเลือกพร้อมกับฟังชั่นพิเศษได้ด้วย โดยการ กดปุ่ม Shift ขณะที่คลิ๊กเมาส์ค้างอยู่ เพื่อให้สี่เหลี่ยมที่เลือก อยู่ในรูปแบบของ สี่เหลี่ยมจัตตุรัส หรือ กด Ctrl ขณะที่คลิ๊กเมาส์ค้างอยู่ เพื่อให้จุดเริ่มต้นของสี่เหลี่ยมที่คุณสร้าง กลายเป็นจุดศูนย์กลาง หรือคุณอาจใช้วิธี กดทั้ง Ctrl และ Shift ควบคู่กันไปก็ได้
พื้นที่ทำงานที่คุณเลือกด้วยคำสั่ง Select rectangular region จะเป็นรู้สี่เหลี่ยมจัตตุรัส แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะมีได้ สี่เหลี่ยมเดียวเท่านั้น คุณสามารถเลือกสี่เหลี่ยมเพิ่มได้มากกว่า 1กล่อง โดยกดปุ่ม Shift ก่อนที่จะทำการคลิ๊ก เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมพื้นที่ทำงานอันที่2 หรือคุณอาจลบ บางส่วนของสี่เหลี่ยมที่คุณเลือกออกได้ โดยกด Alt ก่อนคลิ๊กเมาส์ เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมอีกก้อน ที่จะนำมาหักลบกับสี่เหลี่ยมที่สร้างไปแล้ว
[[หมวดหมู่:กิมป์]]
1,838

การแก้ไข