ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object"

Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/sub object ไปยัง เบลนเดอร์/sub object (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื่อไทย
(Nullzero ย้ายหน้า Blender3d/Blender Tutorial/sub object ไปยัง Blender 3D/sub object (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/sub object ไปยัง เบลนเดอร์/sub object (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื่อไทย)
1,436

การแก้ไข