ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/View Properties and Background"

Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/View Properties and Background ไปยัง เบลนเดอร์/View Properties and Background (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื...
(Nullzero ย้ายหน้า Blender3d/Blender Tutorial/View Properties and Background ไปยัง Blender 3D/View Properties and Background (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/View Properties and Background ไปยัง เบลนเดอร์/View Properties and Background (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื...)
1,436

การแก้ไข