ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา"

โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทาง
(โรบอต: เก็บกวาด)
(โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทาง)
 
'''เนื้อหาในหมวด'''
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน|รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร|ประเภทของตัวแปร]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ตัวแปร|ตัวแปร]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ค่าคงที่|ค่าคงที่]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/นิพจน์|นิพจน์]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ตัวดำเนินการ|ตัวดำเนินการ]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/โครงสร้างควบคุม|โครงสร้างควบคุม]]
* [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ฟังค์ชั่น|ฟังค์ชั่น]]
1,838

การแก้ไข