ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีเดียวิกิ:Sharedupload-desc-there"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
This file is a shared upload and may be used by other projects.
This is a file from the [[Commons:Main Page|Wikimedia Commons]]. Please
see its '''[[Commons:Image:{{PAGENAME}}|description page]]''' there.
11

การแก้ไข