ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/NULL"

โรบอต: เก็บกวาด
(ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแป�)
(โรบอต: เก็บกวาด)
== NULL ==
ค่าชนิดพิเศษ '''NULL''' เป็นตัวแทนตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดค่า
* '''NULL''' เริ่มต้นใช้ใน PHP4
ตัวแปรจะจัดว่าเป็น NULL เมื่อ :
* กำหนดค่าด้วย ค่าคงที่ NULL
* ยังไม่มีการกำหนดค่า
* มีการใช้ unset() กับตัวแปรนั้น
=== รูปแบบการใช้งาน ===
มีค่าเดียวสำหรับ ชนิด NULL คือ '''NULL'''
<source lang="php">
?>
</source>
=== Cast เป็น NULL ===
การแปลงเป็น NULL จะล้างค่าของตัวแปรนั้น ๆ
1,838

การแก้ไข