ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่มือการใช้ไฟร์ฟอกซ์/คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer"

โรบอต: เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(โรบอต: เก็บกวาด)
ถ้าคุณเคยใช้ Microsoft® Internet Explorer,คุณจะพบว่า มันง่ายมากที่จะเริ่มใช้มอซิล่าไฟร์ฟอกซ์
: '''''หมายเหตุ:''' ข้อมูลนี้สามารถใช้ได้กับมอซิล่าไฟร์ฟอกซ์บน Windows และ Mac OS.''
 
== ความแตกต่างของคำศัพท์เฉพาะทาง ==
{| width="95%" border="1" style="border-collapse: collapse;border: 1px solid #ccc;" cellpadding="5"
| style="background-color: #eee; font-weight: bold; text-align: left;"|Internet Explorer
| style="background-color: #eee; font-weight: bold; text-align: left;"|Firefox
|- -
| Internet Options
| Options
|- -
| Temporary Internet Files
| Cache
|- -
| Favorites
| Bookmarks
|- -
| Address Bar
| Location Bar
|- -
| Refresh
| Reload
|- -
| Links Bar หรือ Favorites Bar
| Bookmarks Toolbar
|- -
| Copy Shortcut (หรือ Copy Link to Clipboard ใน Mac OS)
| Copy Link Location
|- -
| Save Target As (หรือ Download Link to Disk ใน Mac OS)
| Save Link As
|}
 
== เกี่ยวกับ Favorites และ Settings ใน IE ของคุณ ==
เมื่อคุณติดตั้งไฟร์ฟอกซ์ในครั้งแรก , มันจะนำเข้า (Import) ข้อมูลการปรับแต่ง (Setting) ของ Internet Explorer, รวมไปถึงรายการของ Favorites, cookies, passwords, และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ. นี้เป็นหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณประหยัดเวลาจัดการ ที่ไฟร์ฟอกซ์จะจัดการให้คุณทั้งหมด
 
== แป้นลัด (Shortcut keys) ==
คุณอาจสงสัยว่า Microsoft Internet Explorer และ ไฟร์ฟอกซ์ มีแป้นลัดที่เหมือนกันมาก สำหรับรายการแป้นลัดมาตราฐานของไฟร์ฟอกซ์ สามารถดูได้ที่ [[คู่มือการใช้ไฟร์ฟอกซ์/แป้นลัด]]
1,838

การแก้ไข