ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขั้นตอนวิธี"

โรบอต: เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต: เก็บกวาด)
ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นอัลกอริทึมหลายอย่างสำหรับแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ออกไป เพื่อออกแบบอัลกอริทึมสำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ คุณอาจจะถามตัวเองว่า ปัญหาชนิดไหนสามารถแก้ได้ด้วย divide-and-conquer, dynamic programming, greedy techniques หรือ อัลกอริทึมอื่น ๆ
 
* [[/การแบ่งแยกและเอาชนะ]]
1,838

การแก้ไข