ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Shear the layer or selection"

โรบอต: เก็บกวาด
(Nullzero ย้ายหน้า Gimp/tutorial/tools/Shear the layer or selection ไปยัง GIMP/tools/Shear the layer or selection (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(โรบอต: เก็บกวาด)
<font size="5">Shear the layer or selection</font> Short key Shift+S
 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับบิดเลเยอร์ หรือบริเวณที่เราทำการเลือกไว้ด้วยเครื่องมือ Select ซึ่งจะเป็นการทำให้ภาพเฉียง ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
1,838

การแก้ไข