ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Draw in ink"

โรบอต: เก็บกวาด
(Nullzero ย้ายหน้า Gimp/tutorial/tools/Draw in ink ไปยัง GIMP/tools/Draw in ink (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(โรบอต: เก็บกวาด)
<font size="5">Draw in ink</font> Short key (K)
 
เครื่องมือระบายสีในรูปแบบของปากกาหมึกซึม ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายการลากเส้นด้วยปากกา เช่นลากเร็วเส้นจะเล็ก เพราะหมึกไหลไม่ทัน ลากช้าเส้นจะใหญ่เพราะหมึกไหลออกมาเยอะ
 
'''วิธีใช้'''
 
เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะระบายสี เลือกสีที่ต้องการ ปรับค่าต่างๆที่ Tab tool option จากนั้นลงมือระบายสีลงในบริเวณที่ต้องการ ด้วยการคลิ๊ก และลาก
1,838

การแก้ไข