ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 9:
 
==อธิบาย==
* [[Blender3d/Blender Tutorial/Blender Interface|อินเทอร์เฟสของ Blender]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/Button window costomization|ปรับแต่ง Button window]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/Viewing in 3d view|ปรับเปลี่ยนมุมมองใน 3d view]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/understand 3d view|ทำความรู้จัก 3dView]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/object type|ออพเจคแบบต่างๆ]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/select object|การเลือกออพเจค]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/basic operator|การจัดการออพเจคขั้นพื้นฐาน]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/View Properties and Background|View Properties และ Background]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/3D Transform Widget|3D Transform Widget]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/sub object|องค์ประกอบ ของออพเจค3มิติ]]
==Step by step==
* [[Blender3d/Blender Tutorial/model hand|สร้างโมเดลรูปมือ]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/model wine glass|สร้างโมเดลรูปแก้วน้ำ]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/model fork|สร้างโมเดลรูปส้อม]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/object transparent|ออพเจคโปร่งใส]]
 
==Python Script==
* [[Blender3d/python script/import file .3ds|Import file .3ds]]
 
==คำสั่ง==
* [[Blender3d/Blender_Tutorial/Subsurf|Subsurf]]
 
[[หมวดหมู่:Blender 3D]]
1,436

การแก้ไข