ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/model wine glass"

โรบอต: เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต: เก็บกวาด)
{|{{ตารางสวย}}
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_1.png|200px]] || เมื่อเปิดขึ้นมาเจอหน้าแรกแล้ว ให้กด Tab เพื่อเข้า Edit mode เลยครับ กด b เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ Select ครับ จากนั้นลากครอบจุด ทั้งหมดของวัตถุตามภาพเลยครับ จากนั้นกดที่ตัว x เลือก Vertices เพื่อลบจุดทั้งหมดออกไป
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_2.png|200px]] || กด numpad 1 เพื่อดูมุมมองด้านหน้าครับ เสร็จแล้วจะได้มุมมองตามภาพครับ
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_3.png|200px]] || ให้กด Ctrl+คลิ๊กซ้าย โดยเริ่มจาก จุดบนหรือจุดล่างก็ได้
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_4.png|200px]] || จากนั้นปรับจุดต่างๆให้ดูสวยงามคล้ายแก้วก่อน
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_5.png|200px]] || ทีนี้จุดสำคัญต่อไปคือทำจุดปลายทังสองข้างให้ตรงกัน เพราะเดียวสั่งให้วนแล้วจะดูเหมือนเส้นไม่ปิดครับ ให้จับจุดตรงปลายจุดใดจุดหนึ่งก่อน เอาจุดเดียวนะครับ เมื่อเลือกแล้ว ให้กด Space bar/Transform/Properties
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_6.png|200px]] || จากนั้น ให้ดูช่อง Vertex X กด Shif ค้างไว้ แล้วคลิ๊กลงไป เปลี่ยนค่าเป็น 0 แล้ว Enter ครับ เสร็จแล้วทำแบบเดียวกับอีกจุดด้วยครับ
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_7.png|200px]] || กด b เพื่อเข้าคำาสั่ง Select เลือกจุดทั้งหมด
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_8.png|200px]] || กด 7 ที่ Numpad เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านบน จากนั้นให้ตั้งค่าตามนี้แล้วกดที่ Spin ก่อนกดให้เช็คที่เครื่องหมายวงกลม ที่มสีขาวสลับแดงนะครับ จะต้องให้อยู่ตรงกลางของจุดที่จะหมุน (ถ้าไม่อยู่กลาง ให้คลิ๊กซ้ายที่ใกล้ๆจุดหมุนของแล้ว แล้วกด Space bar > Transform > Snap > Cursor -> Grid)
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_9.png|200px]] || เสร็จแล้วจะได้แบบนี้
|-
| [[ภาพไฟล์:Blender.tutorial_model_wine_glass_10.png|200px]] || เรนเดอร์ดูครับ อาจใส่ [[Blender3d/Blender_Tutorial/Subsurf|Subsurf]] ซะหน่อยให้ดูนุ่มนวลขึ้น
|}
[[หมวดหมู่:Blender 3D]]
1,838

การแก้ไข