ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object"

โรบอต: เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต: เก็บกวาด)
 
กรณีที่คุณต้องการเลือกวัตถุมากกว่า 1ชิ้นคุณสามารถกด Shift ค้างไว้ เพื่อเลือกวัตถุชิ้นต่อไปได้ และถ้าคุณต้องการเลือกวัตุทั้งหมด หรือยกเลิกการเลือกวัตถุทั้งหมดคุณสามารถทำได้ด้วยการกด A เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด หรือยกเลิกวัตถุที่กำลังเลือกอยู่
[[หมวดหมู่:Blender 3D]]
1,838

การแก้ไข