ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view"

โรบอต: เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต: เก็บกวาด)
<font size="5">ปรับเปลี่ยนมุมมองใน 3d view</font>
 
ในมุมมอง 3d View ของ Blender นั้น จะใช้สำหรับดูโมเดลที่เราสร้างในมุมมองต่างๆ ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองได้ตามต้องการ ด้วยคำสั่งต่างๆที่ใช้สำหรับปรับแต่งมุมมองที่ Blender มีไว้ให้ โดยการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดของคุณในการปรับแต่ง หรือในบางคำสั่งคุณอาจใช้ได้ทั้งเมาส์ และคีย์บอร์ดร่วมกัน เพื่อจัดการกับมุมมองของคุณ
 
== จัดการกับมุมมองด้วยเมาส์ ==
เราสามารถจัดการกับมุมมองโดยใช้ เมาส์คลิ๊ก หรือในบางคำสั่งต้องใช้คู่กับบางปุ่มบนคีย์บอร์ด ดังตารางข้างล่าง
{|{{ตารางสวย}}
| '''คำสั่ง''' || '''ผลลัพภ์'''
|-
| Scroll up || Zoom in
|-
| Scroll down || Zoom out
|-
| Middle || หมุนมุมมอง ตามทิศทางของเมาส์
|-
| Shift + Middle || เลื่อนภาพ ตามทิศทางของเมาส์
|-
| Ctrl + Middle || Zoom in , Zoom out ตามความเร็วของการขยับเมาส์
|-
| Shift + Scroll up || เลื่อนภาพขึ้น
|-
| Shift + Scroll down || เลื่อนภาพลง
|-
| Ctrl + Scroll up || เลื่อนภาพไปทางขวา
|-
| Ctrl + Scroll down || เลื่อนภาพไปทางซ้าย
|}
* Scroll = กลิ้งลูกกลิ้งเมาส์
* Middle = คลิ๊กเมาส์ปุ่มกลาง
== จัดการกับมุมมองด้วย Numpad ==
Numpad คือกลุ่มของปุ่มกดบนคีย์บอร์ด ที่มีการจัดวางเป็นลักษณะของตัวเลข คล้ายปุ่มกดบนคีย์บอร์ด คุณสามารถกดปุ่มเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบที่คุณต้องการ โดยก่อนที่จะทำการกดนั้น คุณต้องนำเมาส์ไปวางเหนือหน้าต่างที่คุณต้องการจะสั่งเสียก่อน แล้วค่อยกดปุ่มคำสั่ง
{|{{ตารางสวย}}
| '''คำสั่ง''' || '''ผลลัพภ์'''
|-
| 1 || มุมมองจากด้านหน้า
|-
| 2 || หมุมมุมมองลง
|-
| 3 || มุมมองจากด้านขวา
|-
| 4 || หมุนมุมมอง ทวนเข็มนาฬิกา
|-
| 5 || เปลี่ยนมุมมองเป็น Perspective และเปลี่ยนกลับ
|-
| 6 || หมุนมุมมอง ตามเข็มนาฬิกา
|-
| 7 || มุมมองจากด้านบน
|-
| 8 || หมุนมุมมองขึ้น
|-
| 0 || มุมมองจากกล้อง
|-
| Ctrl + 2 || เลื่อนมุมมองลง
|-
| Ctrl + 4 || เลื่อนมุมมองไปทางขวา
|-
| Ctrl + 6 || เลื่อนมุมมองไปทางซ้าย
|-
| Ctrl + 8 || เลื่อนมุมมองลง
|-
| / || สลับมุมมองระหว่าง Global view และ Local view
|}
''กระทำกับเฉพาะ วัตถุที่ถูกเลือก''
 
- = ซูมออก
[[หมวดหมู่:Blender 3D]]
1,838

การแก้ไข